Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca
2020 r.
30.06.2020 więcej
Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy
Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy
19.06.2020 więcej
GODZINY ROZPOCZĘCIA PRAC OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRAC OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY GŁOGÓW w dniu 28 czerwca 2020 r.
18.06.2020 więcej
POSTANOWIENIE NR 45/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy
POSTANOWIENIE NR 45/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 15
czerwca 2020 r.
16.06.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
15.06.2020 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020
r.
12.06.2020 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głogów z dnia 12 czerwca 2020 roku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głogów z dnia 12 czerwca 2020 roku
12.06.2020 więcej
Postanowienie NR 29 Komisarza Wyborczego w Legnicy
Postanowienie NR 29 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta
RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia
2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
17.04.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 10.04.2020 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 10.04.2020 r.
10.04.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się