Lista artykułów

Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY GŁOGÓW
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
GŁOGÓW
13.10.2020 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie z dnia 3
września 2020 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy Głogów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3
03.09.2020 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie z dnia 3
września 2020 r.
03.09.2020 więcej
Skład oraz dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie oraz dyżury Gminnej
Komisji Wyborczej w Głogowie
02.09.2020 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 września 2020 r.
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 września
2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w
Głogowie oraz w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia.
01.09.2020 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głogów z dnia 17 sierpnia 2020 roku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głogów z dnia 17 sierpnia 2020 roku
17.08.2020 więcej
Komunikat
Komunikat
11.08.2020 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy – podział gminy
Głogów na okręgi wyborcze
30.07.2020 więcej
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY GŁOGÓW 2020
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY GŁOGÓW 2020
28.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się