2021-10-05

Uproszczony Plan urządzeniowy lasu dla gminy Głogów

Uproszczony Plan urządzeniowy lasu dla gminy Głogów

Załączniki

  _BDO_02030220004_GR...MAŁY.xls.pdf 514,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220005_KLUCZE.xls.pdf 947,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220002_BO...ORNIA.xls.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220006_KR...OTÓW.xls.pdf 731,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220011_RU...OWICE.xls.pdf 529,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220012_SERBY.xls.pdf 607,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220009_PR...ŚCIE.xls.pdf 965,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220013_ST...SERBY.xls.pdf 507,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220015_TURÓW.xls.pdf 584,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220014_SZ...GLICE.xls.pdf 757,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0004.pdf 405,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  _BDO_02030220017_WILKÓW.xls.pdf 1020,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0002.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0006.pdf 539,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0005.pdf 699,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0011.pdf 383,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0009.pdf 626,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0013.pdf 373,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0012.pdf 737,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0014.pdf 455,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0015.pdf 492,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  atlas_0017.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się